சனி, 26 மே, 2012

கணவன் மனைவி

கணவன் மனைவி


----------------------------------------

பாடலில் ராகம்

பதிவது போல்

ஊடலில் கூடல்

ஒளிந்து இருக்கும்

ஆடலில் நளினம்

அமைவது போல்

காதலில் கடமை

கலந்து இருக்கும்

உடலும் ஒன்றாய்

உள்ளமும் ஒன்றாய்

-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக