வெள்ளி, 18 மே, 2012

கண்டதும் தெரியணும்

கண்டதும் தெரியணும்


---------------------------------------

கிராமமும் தெரியணும்

நகரமும் தெரியணும்

காதலும் தெரியணும்

மோதலும் தெரியணும்

வறுமையும் தெரியணும்

வசதியும் தெரியணும்

பாசமும் தெரியணும்

மோசமும் தெரியணும்

கவிஞனாய் இருக்க

கண்டதும் தெரியணும்

-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: