வியாழன், 10 மே, 2012

காலம் மாறிப் போச்சு

காலம் மாறிப் போச்சு


--------------------------------------------

காதல் தோல்வியில்

தாடி வளர்த்தது அந்தக் காலம்

பேஷன் ஷோவுக்கு

தாடி வளர்ப்பது இந்தக் காலம்

காதல் தோல்வியில்

கள்ளுக் குடித்தது அந்தக் காலம்

வாரக் கடைசியில்

பீரு அடிப்பது இந்தக் காலம்

காலம் மாறிப் போச்சு

காதல் ஆறிப் போச்சு

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக