செவ்வாய், 8 மே, 2012

காதல் மாறிப் போச்சு

காதல் மாறிப் போச்சு


-------------------------------------------

ஆண் குரலுக்கு டி எம் எஸ்

பெண் குரலுக்கு பி சுசிலா

ஆணுக்குப் பெண்ணாய்

இருந்த காதல் அது

ஆண் குரலுக்கு மாலதி

பெண் குரலுக்கு க்ரிஷ்

பெண்ணுக்கு ஆணாய்

மாறிய காதல் இது

காலம் மாறிப் போச்சு

காதலும் மாறிப் போச்சு

----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக