புதன், 2 மே, 2012

இளமையில் முதுமை

இளமையில் முதுமை


-----------------------------------------

வாலிபத்தில் இஷ்டம்தான்

வயதானால் கஷ்டம்தான்

எலும்புகளும் நரம்புகளும்

இளமையிலே முறுக்குத்தான்

மூச்சடக்கத் தெரிந்திருந்தால்

முதுமையிலும் உருக்குத்தான்

ரத்தத்தின் வேகத்தில்

ராகத்தைத் தவறவிட்டால்

மொத்தத்தில் மோசம்தான்

இளமையிலும் முதுமைதான்

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி1 கருத்து: