சனி, 31 மார்ச், 2012

பொய்யும் மெய்யும்

பொய்யும் மெய்யும்
-----------------------------------
பொய் முகத்தைப்
பூசிக் கொண்டு
பொய்ப் பேச்சைப்
பேசிக் கொண்டு
புலம்பித் திரிவார்
நகரத்து மாந்தர்

உணர்ச்சிப் பிழம்பாக
உள்ளம் வெளுப்பாக
உடலோ கறுப்பாக
உதடும் இதயமும்
ஒட்டித் திரிவார்
கிராமத்து மாந்தர்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: