புதன், 28 மார்ச், 2012

வறுமைக் கோடு

வறுமைக் கோடு
--------------------
வறுமைக் கோட்டின்
வண்ணங்கள் ஏராளம்
பணம் ஒரு வண்ணம்
பாசம் ஒரு வண்ணம்
இனம் ஒரு வண்ணம்
இகழ்ச்சி ஒரு வண்ணம்
குணம் ஒரு வண்ணம்
குற்றம் ஒரு வண்ணம்
ஏற்றத் தாழ்வின்
வண்ணங்கள் ஏராளம்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக