வியாழன், 15 மார்ச், 2012

மாதம் ஒருமுறை

மாதம் ஒருமுறை
--------------------------------
வீட்டுப் பெரியவர்களுடன்
சிரித்துப் பேசிக்கொண்டு

கணவனும் மனைவியும்
முகங்களைப் பார்த்துக்கொண்டு

பிள்ளைச் செல்வங்களுடன்
ஆட்டமும் பாட்டமுமாய்

தொலைக்காட்சி கணினியின்
தொந்தரவு இல்லாமல்

மாதம் ஒருமுறை
மின்விடுப்பு தினத்தன்று
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: