செவ்வாய், 14 பிப்ரவரி, 2012

உயர்ந்த காதல்

உயர்ந்த காதல்
---------------------------------
உடலைத் தாண்டிய
மயக்கங்கள் உண்டு
உணர்வில் ஊறிய
உள்ளங்கள் உண்டு
இரவைத் தாண்டிய
ஏக்கங்கள் உண்டு
உறவில் சிறந்த
உணர்ச்சிகள் உண்டு
உலகில் உயர்ந்த
காதலில் உண்டு
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக