சனி, 4 பிப்ரவரி, 2012

சுமையும் சுவையும்

சுமையும் சுவையும்
------------------------------------
பார்ப்பது ஒரு சுகம்
பிரிவது ஒரு சோகம்
பார்ப்பதும் பிரிவதும்
பழகிப் போகும்
பார்ப்பது மீண்டும்
பிரிவதற்காக
பிரிவது மீண்டும்
பார்ப்பதற்காக
சோகத்தின் சுமையும்
சுகத்தின் சுவையும்
பாகத்தைப் பிரித்து
பாடத்தை நடத்தும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக