திங்கள், 9 ஜனவரி, 2012

காதல் மலர்

காதல் மலர்
---------------------------
அழும் ஆணைத் தேடும்
செல்வப் பெண்
சிரிக்கும் ஆணைத் தேடும்
ஏழைப் பெண்
கோப ஆணைத் தேடும்
வீட்டுப் பெண்
அமைதி ஆணைத் தேடும்
வேலைப் பெண்
காம்பைத் தேடும்
காதல் மலர்
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: