வியாழன், 29 டிசம்பர், 2011

கொசுக்களின் கொண்டாட்டம்

கொசுக்களின் கொண்டாட்டம்
------------------------------------------------------
கொசு வத்திச் சுருளாம்
கொசு மருந்துத் தெளிப்பானாம்
மின்சார சாதனமாம்
மேனியெங்கும் தைலமாம்
கொசுக் கூட்டக் குடும்பத்தை
கொலை செய்யும் முயற்சிகளாம்
கொசுவுக்கு மருந்தெல்லாம்
பழக்கம் ஆயிடுச்சாம்
கொசுக் கடியும் நமக்கெல்லாம்
பழகிப் போயிடுச்சாம்
----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: