செவ்வாய், 27 டிசம்பர், 2011

நரைக்காத மீசை

நரைக்காத மீசை
------------------------------------
ஒன்றிரண்டு நரை முடியை
ஓரமாகக் கத்திரித்தோம்
கண்டபடி வந்தபின்பு
கரு மையால் மறைத்து வைத்தோம்
மை கரைந்து போகும் போது
மானாவாரி நிறமாய் ஆச்சு
சுத்தமாக மழித்து விட்டு
சுதந்திரமாய் சுவாசித்தோம்
நரைக்காத மீசையோடு
நாம் இளைஞர் ஆகிப் போனாம்
----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: