திங்கள், 26 டிசம்பர், 2011

நடக்காத ஆசை

நடக்காத ஆசை
------------------------------
நடைப் பயிற்சிக்கு
ஆசை தான்
குளிர், காற்றில்
குறைந்திருந்தால்
கொசு, செடிகளில்
குறைந்திருந்தால்
கூட்டம், பூங்காவில்
குறைந்திருந்தால்
தூக்கம், கண்களில்
குறைந்திருந்தால்
நடைப் பயிற்சிக்கு
ஆசை தான்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: