ஞாயிறு, 25 டிசம்பர், 2011

இதயமும் இதழ்களும்

இதயமும் இதழ்களும்
--------------------------------------
இரண்டு கண்களில்
இதயமும் இதழ்களும்

ஒன்றில் ஒளிந்திருக்கும்
இதழ்களின் ஈரம்

இன்னொன்றில் மறைந்திருக்கும்
இதயத்தின் சாரம்

இரண்டும் கலந்ததே
இவ்வுலக வாழ்க்கை

இரண்டும் கடந்ததே
அவ்வுலக வாழ்க்கை
--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக