வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

தமிழ் இசை

தமிழ் இசை
----------------------
இசைக்கு மொழி
இல்லைதான்
தமிழ் சேர்ந்தால் இன்பம்
கொள்ளைதான்
அசைக்க முடியா
மனத்தையும்
இசை ஆட்டிப் படைக்கும்
விந்தைதான்
அதில் தமிழும் சேர்ந்தால்
போதைதான்
அர்த்தம் புரிந்து ஆடும்
தலையும் தான்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக