வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2011

இன்ப துன்பம்

இன்ப துன்பம்
------------------------
மழைக்குப் பயந்து
மயங்குவதில்லை செடி
மடங்கிக் குளித்தால்தான்
மரமாக மாறலாம்
உளிக்குப் பயந்து
ஓடுவதில்லை பாறை
சிதறித் தெறித் தால்தான்
சிலையாக மாறலாம்
கசக்கிப் பிழிந்தால்தான்
கருப்பு வெளுப்பாகும்
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: