ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2011

பாட்டி உலகம்

பாட்டி உலகம்
--------------------------------
வீட்டைப் பெருக்கி
துணிகள் துவைத்து
விளக்கு வைத்து
கதைகள் சொல்லி
ஆக்கிப் போட்டுப்
போய்ச் சேர்ந்த பாட்டிக்கு
உள்ளூர் தவிர
அசலூர் தெரியாது
எங்களின் உலகமே
அவளென்றும் தெரியாது
---------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

4 கருத்துகள்: