சனி, 19 நவம்பர், 2011

மறப்பதும் மன்னிப்பதும்

மறப்பதும் மன்னிப்பதும்
------------------------------------------
மறப்பது மனிதம்
மன்னிப்பது இறைமை

மறப்பதும் மன்னிப்பதும்
மனம் திருந்திய மனிதர்க்கு

நோக்கமே தவறென்றால்
நொண்டிச்சாக்கு துணைஎன்றால்

மறப்பது தப்பு
மன்னிப்பது குற்றம்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக