செவ்வாய், 15 நவம்பர், 2011

வைக்காத பெயர்கள்

வைக்காத பெயர்கள்
-------------------------------------
செல்லக் குட்டிம்மா
கண்ணுக் குட்டிம்மா
பஞ்சும்மா பிஞ்சும்மா
செல்லம்மா வெல்லம்மா
கட்டிம்மா குட்டிம்மா
கண்ணும்மா பொண்ணும்மா
வைத்த பேரைச் சொல்லிக்
கூப்பிட்டுக் கொஞ்சாமல்
வாய்க்கு வந்த பேர் சொல்லி
கொஞ்சிடுமாம் தாய்மை
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக