திங்கள், 10 அக்டோபர், 2011

வயலும் வாழ்வும்

வயலும் வாழ்வும்
----------------------------------
சகதியும் மலமும் கலந்து
வழுக்கும் வாய்க்கால் வரப்பு
ஊன்றிக் குதித்துத் தாண்டி
கண்மாய்க் கரையை அடைந்தால்
பளபள களிமண்ணோடு
வழுக்கும் கண்மாய் மேடு
துவைத்துக் குளித்துத் திரும்பி
தாண்டி வீட்டை அடைந்து
காலைக் கழுவி முடிக்க
சருவத் தண்ணி அருவாகும்
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: