திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2011

தாலாட்டும் அதட்டல்

தாலாட்டும் அதட்டல்
-----------------------------------------------
'என்னடா தம்பி
இன்னுமா எந்திரிக்கலை'
உசுப்பும் அப்பத்தாவின்
உரிமைக் குரலில்
அந்தக் காலத் தாலாட்டு
அமுங்கிக் கிடப்பதால்
இழுத்துப் போர்த்திக் கொண்டு
இன்னமும் தூங்குவோம்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: