ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2011

பாவாடைப் பருவம்

பாவாடைப் பருவம்
-------------------------------------
குளந்தங் கரையும்
குடமும் கூத்துமாய்
பள்ளிக் கூடமும்
பாடமும் பரீட்சையுமாய்
பல்லாங் குழியும்
பாட்டும் சிரிப்புமாய்
பாவாடைப் பருவம்
பறந்து ஓடும்
சேலைப் பருவத்தில்
சிந்தனை மாறும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: