சனி, 10 செப்டம்பர், 2011

நகர் மனம்

நகர் மனம்
--------------------
ஒவ்வொரு நகருக்கும்
மனமொன்று உண்டு
சென்னைக்கு மெரீனா
கோவைக்கு சிறுவாணி
மதுரைக்கு மல்லிகை
முகவைக்கு வெய்யில்
திருச்சிக்கு காவிரி
தஞ்சைக்கு நஞ்சை
ஒவ்வொரு மனத்துள்ளும்
மணமொன்றும் உண்டு
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக