திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2011

பழைய கண்ணீர்

பழைய கண்ணீர்

-----------------------------------

பழைய ஊரில் நடக்கும் போதும்

பழைய கோயிலைச் சுற்றும் போதும்

பழைய கண்மாயில் குளிக்கும் போதும்

பழைய நண்பர் கூடும் போதும்

பழைய துணையைப் பார்க்கும் போதும்

பழைய பாட்டைக் கேட்கும் போதும்

பழைய சோறு உண்ணும் போதும்

பழைய நினைப்பு வந்து விடும்

பழைய கண்ணீர் தந்து விடும்

----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக