ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2011

வாழ்வின் நியதி

வாழ்வின் நியதி
---------------------------
விதையும் மண்ணும்
செடியும் மரமும்
பூக்கும் காய்க்கும்
கனியும் கருகும்
சாயும் ஓர்நாள்
வேகும் மறுநாள்
இயற்கை நீதி
இப்படி இருக்கும்
மனிதர் வாழ்வும்
மரத்தின் நியதி
------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக