சனி, 27 ஆகஸ்ட், 2011

நண்பனும் பகைவனும்

நண்பனும் பகைவனும்
----------------------------------------
ஊழல் என்பவன்
ஒட்டிய நண்பன்
மேலும் கீழும்
இடமும் வலமும்
கிழக்கும் மேற்கும்
வடக்கும் தெற்கும்
ஒட்டிய நண்பனை
உடைப்பது கடினம்
ஊறப் போட்டால்
தூரப் போவான்
ஊறத் தண்ணீர்
உள்ளம் மாற்றம்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: