ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2011

கேள்வியும் பதிலும்

கேள்வியும் பதிலும்
-----------------------------------
யார் கேட்டது என்ன
என்ன நடந்தது எங்கே
எங்கே போனது எப்போது
எப்போது நடந்தது எவ்வாறு
எவ்வாறு கேட்டது ஏன்
ஏன் போனது யார்
கேள்வியின் கடலில்
மூழ்கும் அறிவு
பதிலின் பரப்பில்
பறக்கும் ஆத்மா
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக