புதன், 1 ஜூன், 2011

மதராஸ் மழை

மதராஸ் மழை
--------------------------
புருபுரு வென்ற
இடிச் சத்தத்தோடு
பொலுபொலு வென்று
கொட்டும் மழை
மதராசில் மழையென்றால்
மரங்களுக்கும் ஆச்சரியம்
இலைகளையும் பூக்களையும்
விரித்து வைத்துக் கொண்டு
ஒரு சொட்டு விடாமல்
உறிஞ்சிக் குடிக்கின்றன
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக