சனி, 11 ஜூன், 2011

காதல் மேனன்

காதல் மேனன்
------------------------
கவுதம் மேனன் ஒரு
காதல் மேனன்
'பார்த்த முதல்
நாளில்' மேனன்
'ஒன்றா இரண்டா
ஆசைகள்' மேனன்
'கொல்லாமல் கொன்று
புதைத்த'  மேனன்
கவுதம் மேனன் ஒரு
காதல் மேனன்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக