ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2011

மழலை மொழி

மழலை   மொழி
---------------------------
'உம்' என்ற சொல்லில்
ஓராயிரம் அர்த்தங்கள்
அழுத்திச் சொன்னால்
அந்தப் பொருள் வேண்டுமாம்
மெதுவாகச் சொன்னால்
தூக்கமாய்   வருகிறதாம்
அழுது சொன்னால்
தூக்கிக் கொள்ள வேண்டுமாம்
சிரித்துச் சொன்னால்
விளையாட்டில் திருப்தியாம்
மழலை மொழியில்
ஆரம்பம் 'உம்' ஒலி
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக