வியாழன், 16 ஜூன், 2011

சமச்சீர் பாடம்

சமச்சீர் பாடம்
--------------------------
பாடத்திட்டம் தெரியாம
பள்ளிக்கூடம் திறந்தாச்சு
பொது அறிவுக்   கேள்விகளும்
புது இடங்கள் சுற்றுலாவும்
இலக்கணப் பாடங்களும்
எண்கணித வாய்ப்பாடும்
இடைப்பட்ட காலத்திற்கு
ஏற்பாடாய்     ஆயிப் போச்சு
எப்பவுமே வச்சுக்கலாம்
இதுவே   சமச்சீர்தான்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக