ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2011

கருப்பும் வெளுப்பும்

கருப்பும் வெளுப்பும்
-----------------------------
கருப்பு துக்கமென்றும்
வெளுப்பு தூய்மையென்றும்  
வெள்ளைத் தோல்காரன்
விளக்கம் எழுதி வைத்தான்
ஊழல் வாதிகளின்
வெள்ளை வேட்டிகளும்
உண்மை வாதிகளின்
கருப்பு வேட்டிகளும்
அந்த நிறங்களின்
அர்த்தம் மாற்றி வைக்கும்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக