வியாழன், 9 ஜூன், 2011

ஆசையும் பூஜையும்

ஆசையும் பூஜையும்
--------------------------------
ஆலிலைக் கண்ணன்
கால் விரல் சப்புவான்
மலையைத் தூக்கியே
அனுமார் பறப்பார்
சிவனும் விஷ்ணுவும்
முருகனும் சிரிப்பர்
அவரவர் சாமியிடம்
அவரவர் ஆசைகள்
பூஜையும் முடியும்
பொங்கலும் கிடைக்கும்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக