புதன், 1 ஜூன், 2011

மூக்குச்சளி முந்தானை

மூக்குச்சளி முந்தானை
--------------------------------------
கருவ மரமும்
புளிய மரமும்
காத்தவ  ராயனும்
காமாட்சி அம்மனும்
ஊருணித்  தண்ணியும்
உடைஞ்ச பானையும்
கொண்டு போகும்
குழந்தைப் பிராயத்து
மூக்குச்சளி துடைத்த
முந்தானை அப்பத்தாவிடம்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக