புதன், 1 ஜூன், 2011

சொன்னதும் சொல்லாததும்

சொன்னதும் சொல்லாததும்
-------------------------------------------
சொன்ன சொல்லைச்
சொல்லச் சொல்லி
சொன்ன பேச்சைக்
கேக்கச் சொல்லி
சொன்ன வேலை
பாக்கச் சொல்லி
சொன்ன பெண்ணை
மணக்கச் சொல்லி
சொன்ன முதியோர் விடுதிக்கு
சொல்லாமல்  போய்ச் சேர்ந்தார்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக