புதன், 11 மே, 2011

மக்கள் எவ்வழி

மக்கள் எவ்வழி
-------------------------
தக்ளியில்   பஞ்சு வைத்து 
தடித் தடியாய் நூல் இழுத்தோம்
கால் பந்தும் கபடியும்
கண்மாயில் ஆடி வந்தோம்
ஊர் கூடி திருவிழாவில்
ஒற்றுமையாய் தேரிழுத்தோம்
காலமது கலைஞ்சாச்சு
கத்தியும் காசும் ஆச்சு
மக்களுக்கு ஏத்த படி
மன்னர்களும் மாறியாச்சு
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக