செவ்வாய், 31 மே, 2011

புத்தக வாசம்

புத்தக வாசம்

-----------------------
புத்தம்புதுப் புத்தகங்களைப்
புரட்டும்போது ஒரு வாசம்
படிக்கும்போது ஒரு வாசம்
'சிவகாமியின் சபதத்தில்'
நாகநந்தி வரும்போது
விஷம் கலந்த வாசம்
'மிதிலா விலாசில்'
தேவகி வரும்போது
மாக்கோல வாசம்
'குறிஞ்சி மலரில்'
பூரணி வரும்போது
மல்லிகை வாசம்
'இதய வீணையில்'
சுந்தரம்  வரும்போது
சிகரெட் வாசம்
இப்போது   வருகிறது
காஞ்சு போயும்
தீஞ்சு போயும்
எப்போதாவது வருகிறது
நெய்யாய், மலராய்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக