வியாழன், 5 மே, 2011

இல்லாமல் இல்லை

இல்லாமல்   இல்லை
-----------------------------------
கண்ணீர் இல்லாமல்
காதல் இல்லை
காதல் இல்லாமல்
இளமை இல்லை
இளமை இல்லாமல்
வாழ்க்கை இல்லை
வாழ்க்கை இல்லாமல்
வளர்ச்சி இல்லை
வளர்ச்சி இல்லாமல்
வையம் இல்லை
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக