ஞாயிறு, 29 மே, 2011

மதுரைப் பிரியாணி

மதுரைப் பிரியாணி
----------------------------------
சின்னச் சின்னத் துண்டா
சிக்கிக்கிட்டுக் கிடந்தா
அம்சவல்லி பிரியாணி
மொக்க மொக்கத் துண்டா
முட்டிக்கிட்டுக் கிடந்தா
முனியாண்டி பிரியாணி
அரிசி ருசியும்
அரைச்ச ருசியும்
கலந்து மணக்கிற
மதுரை மண் வாசம்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக