வியாழன், 19 மே, 2011

சோம்பல் புரணி

சோம்பல் புரணி
--------------------------
நாதசுர ஓசையும்
மேளச் சத்தமும்
கோயில் மணியும்
குருக்கள் மந்திரமும்
கூடிக் கலந்த
குரலில் இறைவன்
கூப்பிட்டுப் பார்த்தும்
குறையவே குறையாது
சுற்றுப் பிரகார
சோம்பல் புரணி
------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக