புதன், 18 மே, 2011

சிக்காத மீன்கள்

சிக்காத மீன்கள்
------------------------
தூண்டிலில்   புழு வைத்து
சுண்டி இழுத்தாலும்
வேட்டியை விரித்து வைத்து
வீசி இழுத்தாலும்
முதுகிலே பை மாட்டி
முங்கி எழுந்தாலும்
படகிலே ஏறிப் போய்
வலையை விரித்தாலும்
சிக்குறது தான் சிக்கும்
சிக்காதது சிரிக்கும்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: