திங்கள், 16 மே, 2011

அஞ்சு வருஷ ஆட்சி

அஞ்சு வருஷ ஆட்சி
----------------------------------
காடு மேடெல்லாம்
அலையிறவன் தான்
கண்ட தண்ணியெல்லாம்
குடிக்கிறவன் தான்
நாட்டு நடப்பு
அறிஞ்சவன் தான்
நல்லது கேட்டது
புரிஞ்சவன் தான்
அஞ்சு வருஷ ஆட்சி
அமைக்கிறவன்   தான்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: