புதன், 11 மே, 2011

தேர்தல் முடிவு

தேர்தல் முடிவு
----------------------------
கலருப்   பெட்டியில் ஓட்டுப் போட்ட
காலம் போயாச்சு
அச்சுக் குத்தி மடிச்சுப் போட்ட
நாளும்  போயாச்சு
பட்டன் அமுக்கி சத்தம் கேட்ட
காலம் வந்தாச்சு
பாது காப்பு படையும் பலமும்
கூட வந்தாச்சு
வாரக் கணக்கு முடிவு மட்டும்
மாசக் கணக்காச்சு
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக