புதன், 4 மே, 2011

நடுவிலே நாம்

நடுவிலே நாம்
--------------------------
எல்லாமே சுயநலம்தான்
இல்லாவிட்டால் இருள் நிலம்தான்
வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை
பார்த்தும் பார்க்காமலும்
செய்தும் செய்யாமலும்
தெரிந்தும் தெரியாமலும்
நானும் நீயும் தான்
அவளும் அவனும் தான்
நடுவினில் நாம் நலம்
நாற்புறம் பிறர் நிலம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக