புதன், 4 மே, 2011

இயற்கையின் ரகசியம்

இயற்கையின் ரகசியம்
-------------------------------------
மலையின் ரகசியம்
நதிக்குத் தெரியும்
நதியின் ரகசியம்
மண்ணுக்குத் தெரியும்
மண்ணின் ரகசியம்
விதைக்குத் தெரியும்
விதையின் ரகசியம்
விண்ணுக்குத் தெரியும்
விண்ணின் ரகசியம்
உள்ளுக்குள் தெரியும்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக