புதன், 27 ஏப்ரல், 2011

அக்கினி நட்சத்திரம்

அக்கினி நட்சத்திரம் 
---------------------------------
வேர்வையைப் பெருக்கி
வெளியேத்தி வைக்கும்
பார்வையைச் சுருக்கி
பஞ்சடைக்க   வைக்கும்
மோரும் தண்ணியும்
மொண்டு குடிச்சாலும்
ஆறும் கடலும்
அமுங்கிக் குளிச்சாலும்
அதுவாத்தான்  போகணும்
அக்கினி நட்சத்திரம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: