திங்கள், 11 ஏப்ரல், 2011

மூணுஷா த்ரிஷா

மூணுஷா த்ரிஷா
--------------------------------
'பழகும் தமிழே'
வைஜயந்தி   மாலா
'தனிமையிலே இனிமை'
சரோஜா தேவி
'துயிலாத  பெண்'
நாட்டியப் பத்மினி
மூவரையும் முறியடித்த
மூணுஷா த்ரிஷா
'மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா'
மலையாள த்ரிஷா
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி2 கருத்துகள்: