புதன், 27 ஏப்ரல், 2011

காதல் மனைவி

காதல் மனைவி
---------------------------
பூத்திருந்த போதெல்லாம்
புன்னகையை   வரவு வைத்தாள்
காத்திருந்த போதெல்லாம்
கண்ணீரைச்   செலவு வைத்தாள்
ஆர்த்திருந்த இளமையிலே
அச்சத்தை மூடி  வைத்தாள்
பார்த்திருந்த கண்களிலே
பண்பாட்டைப்    பாடி  வைத்தாள்
நேற்றிருந்த  காதலி
இன்றைக்கு மனைவி ஆவாள்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக