செவ்வாய், 19 ஏப்ரல், 2011

மழலை மந்திரம்

மழலை மந்திரம்
---------------------------
இறைவனை மறந்து
இருக்கும் மனிதர்க்கு
இயற்கை காட்டும்
இயக்கம் குழந்தை
மற்றவர்  மறந்து
மயங்கும் மனிதர்க்கு
மன்பதை   காட்டும்
மந்திரம் மழலை
மழலையில் மயங்குவோம்
மதலையைப் போற்றுவோம்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக